Frifunnet for heleri.


En 26 år gammel mann var blant annet tiltalt for heleri av et VISA-kort som ble funnet i bilen hans.

Retten fant at mannen ikke hadde opptrådt verken forsettlig eller grovt uaktsomt. Han ble derfor frifunnet for forholdet.

Advokat Svein Kjetil Stallemo bistod mannen.
15.05.2014