Om Advokatene Balchen, Stallemo, Stokke & Co

Firmaet ble stiftet 05.12.2015 som ett resultat av at Balchen, Stallemo og Stokke besluttet å gå sammen til ett felles navn.  Trioen har lenge vært opptatt av å levere gode resultater, og det kan nå høye temperaturer når de diskuterer saker, men gjennom disse diskusjonene finner de den beste løsningen for sine klienter.

Eirik Glad Balchen
Stilling: Advokat, grunnlegger.
Bevilling utstedt: 2012
Info: Startet som fullmektig ved Advokatfirmaet Stallemo i 2010.

balchen

Svein Kjetil Stallemo
Stilling: Advokat, grunnlegger.
Bevilling utstedt: 2007
Info: Han fullførte studiene ved UIO i 2005, og jobbet på et kontor i to år som advokatfullmektig før han tok ut bevilling og startet opp eget i 2008.
Motto: Alle har en historie. Vi lytter til den, og peiler den inn på riktig spor rettslig sett.

stallemo

Marius André Stokke
Stilling: Advokat, grunnlegger.
Bevilling utstedt: 2010
Info: Jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Svein Kjetil Stallemo i 2 år, før han startet eget.

stokke

Øystein Vikstøl
Stilling: Advokat
Embetseksamen: 1986
Bevilling utstedt: 1988
Egen praksis startet: 1991
Ble en del av BSS & Co: 2017
Fagområder: Insolvensrett, forretningsjuridisk rådgivning, arbeidsrett.

Gerd Tønnessen
Stilling: Trainee / advokatstudent
4127ee3e31969912_picture_31

Therese Håverstad
Stilling: Advokatsekretær
Info: Dette er den hyggelige damen som ønsker deg velkommen både i skranken og på telefon.
Motto: Vi får skjebner og problemstillinger i hendene, og kundene har ulike forutsetninger når de kommer til oss. Vi mener dog at vi gjør en grundig og ærlig jobb samme hva slags kunder det er, og vi behandler alle likt.

4127ee3e31969912_picture_31